Spela på e-sport

E-sport är en sport där deltagare, individuellt eller i lag, tävlar mot varandra i olika datorspel. De vanligaste kategorierna av datorspel som vanligtvis associeras med e-sport är olika typer av strategispel, fighting-spel och first-person shooter-spel (FPS).Organiserade tävlingar, både online och offline, har länge varit en del av datorspelkulturen men har fått ett rejält uppsving sedan sent 2000-tal och början på 2010-talet som har märkts av i antal deltagare och åskådare. I början av 2000-talet var tävlingarna mestadels mellan amatörer medan idag när spridningen av professionella tävlingar och växande tittarskara möjliggjort att en betydande andel professionella spelare och lag och många spelutvecklare ger deras spel inbyggda funktioner för att underlätta sådana tävlingar.En ny undersökning genomförd av analysföretaget Mediavision visar att tittandet på e-sport online har blivit mer populärt än tittandet på traditionell sport online och att det globala intresset för e-sport växer i snabb takt. Förra året uppskattades siffrorna för antalet tittare till 230 miljoner samtidigt som intäkterna från e-sport låg på 2,8 miljarder kronor. Vidare rapporterar Mediavision att precis som för traditionell sport kommer intäkterna i huvudsak från rättigheter, evenemang och annonsering. E-sportbranschen tenderar att bli mer lik traditionell sport då dess sändningar av tävlingar och turneringar blivit alltmer professionella med studior och experter.I och med att intresset för e-sportbranschen fortsätter att öka och visar tydliga tecken på att fortsätta i minst samma takt kommer även fler kringtjänster. Liksom många spelbolag som erbjuder betting på olika sporter har en del spelbolag börjat med att erbjuda betting på e-sport.De vanligaste spelen på e-sportmarknaden som du idag kan spela på är League of Legends (LoL), Counter Strike Global Offensive (CSGO), Dota 2, Heartstone och Starcraft 2. Den mest kända spelformen för e-sporter kallas för ”matchvinnare”. Man väljer och satsar, liksom i många andra sportsammanhang, på det lag man tippar ska vinna.